Водопади в България

Водопад "Видимско пръскало", с. Видима ( Априлци )Информация

Екопътека „Видимско пръскало” е опознавателен туристически маршрут, който запознава посетителя с Националния парк и с един от неговите резервати – „Северен Джендем”.

Резерватът е най-високо разположеният в парка. Обхваща северните отвесни склонове на старопланинския връх Ботев и за него са характерни непристъпни скални пояси, къси и стръмни вододели, върхове с обратни наклони, скални мостове, зъбери, пропасти, множество водопади и обширни тревисти заравнености. Тук се опазват субалпийски скални и горски местообитания, характерни са вековните букови и буково-елови гори, редки и застрашени от изчезване видове, оцелели след последните заледявания само в тази естествена крепост и никъде другаде в България.

Трасето на екопътеката „Видимско пръскало” върви успоредно на река Пръскалска, минава през столетна букова гора и отвежда до място за отдих, от където от далече се вижда 80 метровият водопад Видимско пръскало. До самия водопад трявба да се продължи още напред по тясна пътечка, като се стига до подножието на скалите, където пада водната струя. По маршрута са поставени информационни табели, представящи парка с животните в него, растенията, горите, пасищата, както и историята на Априлци, най-близкото населено място. По пътя е обособена и „Зелена класна стая”, където по достъпен игрови начин децата могат да се запознават с растенията, животните и да играят. 

Как да стигнете:

По долината на Пръскалска река. (ВЕЦ "Видима" - ВидимскоПръскало)

ВЕЦ "Видима" се намира непосредствено след края на с. Видима. Изграден е на водослива на р. Лява Видима и р. Пръскалска река. В близост до ВЕЦ-а се намира и хижа Видима. За да се стигне до водопад "Видимско Пръскало", се пресича моста при ВЕЦ-а и се потегля по чакълест път покрай Пръскалска река.

Движението по пътя е много приятно, тъй като наклонът му е малък а и реката е изключително красива. В продължение на хилядолетия водата е издълбавала своя път в скалното корито и са се получили толкова красиви форми, че, движейки се нагоре, човек спира най-много през десетина минути, за да се възхити на невероятните гледки. За около един час се достига до поляна с изградени на нея хранилки за дивеч. Продължава се по пътя и скоро се достига до водохващането. Пътеката продължава вляво покрай оградата. Скоро се навлиза във вековна букова гора. Пътеката пресича няколко пъти реката и продължава от лявата й страна (маркирана е с каменни пирамидки). Не след дълго се излиза в края на Лавинния конус.

Това е първото място, от което може да се види водопадът. Изкючително красиви гледки се разкриват и към долините на Комаревска река и Сухата река (надясно и направо). До тук се стига за около 40мин. от поляната с хранилките. Ако искате да стигнете до подножието на водопада трябва да продължите по тясна пътечка, движеща се по билото между двата потока. В началото пътечката се забелязва трудно, но скоро се оформя по-ясно. След около 40мин. движение из храсталаци, натрошени от лавините дървета и каменни рекички се достига до подножието на водопада.

Общия преход до водопада в едната посока пеша е 2 ч. и 30мин.GPS:  lat=42.7364 / lon=24.9531

Вижте на картата: