Водопади в България

Водопад "Видимско пръскало", с. Видима ( Априлци )
Информация

Екопътека „Видимско пръскало” е опознавателен туристически маршрут, който запознава посетителя с Националния парк и с един от неговите резервати – „Северен Джендем”.

Резерватът е най-високо разположеният в парка. Обхваща северните отвесни склонове на старопланинския връх Ботев и за него са характерни непристъпни скални пояси, къси и стръмни вододели, върхове с обратни наклони, скални мостове, зъбери, пропасти, множество водопади и обширни тревисти заравнености. Тук се опазват субалпийски скални и горски местообитания, характерни са вековните букови и буково-елови гори, редки и застрашени от изчезване видове, оцелели след последните заледявания само в тази естествена крепост и никъде другаде в България.

Трасето на екопътеката „Видимско пръскало” върви успоредно на река Пръскалска, минава през столетна букова гора и отвежда до скални стени, от които се спуска 80 метровият водопад Видимско пръскало. По маршрута са поставени информационни табели, представящи парка с животните в него, растенията, горите, пасищата, както и историята на Априлци, най-близкото населено място. По пътя е обособена и „Зелена класна стая”, където по достъпен игрови начин децата могат да се запознават с растенията, животните и да играят. 

Как да стигнете:

По долината на Пръскалска река. (ВЕЦ "Видима" - ВидимскоПръскало)

ВЕЦ "Видима" се намира непосредствено след края на с. Видима. Изграден е на водослива на р. Лява Видима и р. Пръскалска река. В близост до ВЕЦ-а се намира и хижа Видима. За да се стигне до водопад "Видимско Пръскало", се пресича моста при ВЕЦ-а и се потегля по чакълест път покрай Пръскалска река.

Движението по пътя е много приятно, тъй като наклонът му е малък а и реката е изключително красива. В продължение на хилядолетия водата е издълбавала своя път в скалното корито и са се получили толкова красиви форми, че, движейки се нагоре, човек спира най-много през десетина минути, за да се възхити на невероятните гледки. За около един час се достига до поляна с изградени на нея хранилки за дивеч. Продължава се по пътя и скоро се достига до водохващането. Пътеката продължава вляво покрай оградата. Скоро се навлиза във вековна букова гора. Пътеката пресича няколко пъти реката и продължава от лявата й страна (маркирана е с каменни пирамидки). Не след дълго се излиза в края на Лавинния конус.

Това е първото място, от което може да се види водопадът. Изкючително красиви гледки се разкриват и към долините на Комаревска река и Сухата река (надясно и направо). До тук се стига за около 40мин. от поляната с хранилките. Ако искате да стигнете до подножието на водопада трябва да продължите по тясна пътечка, движеща се по билото между двата потока. В началото пътечката се забелязва трудно, но скоро се оформя по-ясно. След около 40мин. движение из храсталаци, натрошени от лавините дървета и каменни рекички се достига до подножието на водопада.

Общия преход до водопада в едната посока пеша е 2 ч. и 30мин.GPS:  lat=42.7364 / lon=24.9531

Вижте на картата: