Водопади в България

Джендемски водопади, Южен Джендем, Стара планина

Голям джендемски водопад

джендемски водопади

джендемски водопади

Джендемски водопади

Джендемски водопадиИнформация

Биосферният резерват Южен Джендем е съхранил най-трудно достъпното и страховито място в нашите планини. В Южен Джендем, реките Бяла река и Бъзовица се провират през непристъпни каньони, като водите им скачат през много водопади с височина до 80 метра. Да достигне човек до дъното на тези каньони е възможно само по няколко едва личащи пътеки, а за цялостното им преминаване е нужна сериозна алпинистка подготовка. Най-добре Южен Джендем може да се види от острото като нож било, спускащо се от Хайдута, което ни отвежда в самия център на резервата и от всички страни ни обграждат безкрайни пропасти.

Началото на Джендемска река е на изток от Дюза - равната поляна разположена между вр.Ботев и масива Равнец, на която се събират няколко пътеки. По-надолу в нея се влива Дериндере и още няколко потока. След като мине през Хайдушките теснини, Доньовите водопади и полянката наречена заради легендите Хайдушката воденица в реката се влива и Башмандренска река. 

Оттам надолу Джендемска река представлява каскада от водопади - Трояците, Големия джендемски, Змийските, Широкия, Козия рог и още десетки по-малки, които нямат имена. След тях реката се влива в Бяла река, в която пък по-надолу се вливат р.Пръскалска, идваща от Райското пръскало и р.Бъзовица. Повечето от тези имена са дадени от експедицията ръководена от Никола Корчев, чиято цел е била да проучи района в началото на шейсетте години на миналия век.

Подробна информация за това как се стига до тях и пътепис за водопадите може да прочетет тук и тук.

Снимки: Мартин Петров