Водопади в България

Киселчовски водопад, с. Киселчoво, Западни Родопи

Снимки: Виктор КузмановИнформация

Информация

Киселчовския водопад се намира в Западни Родопи, близо до село Киселчoво. Той представлява малък красив воден пад с височина около 12 м. Водопада и реката на която се намира са разположени в изключително красиво ждрело обградено от високи отвесни скали и борови гори.

За да достигне човек до село Киселчово, трябва да тръгне по пътя грaд Смолян - село Могилица. Преминава се последователно през Чокманово, Смилян и Кошница - селца в близост до коритото на река Арда. Малко преди село Могилица пътя се отклонява в посока Кремене, Надарци и Киселчово. Пътят на места не е в добро състояние и е подходящ за по-високи автомобили или трябва да се кара бавно и внимателно.

До самия водопад има изградена екопътека, но поради пролетните води някои мостове са разрушени. Това не е пречка, защото лятно време реката не е много пълноводна и може по камъните да се пресече.

Начална точка на пътеката за водопада е остър десен завой който се намира меджу долната и горната махала на село Киселчoво. На този завой може да паркирате автомобила и да тръгнете напред по черен коларски път покрай реката. След 100 метра по черния път се завива в ляво и се пресича малката Киселчовска рекичка. Излиза се на широка поляна със стари постройки. В района до преди десетина години се е добивал уран, има няколко останали стари галерии. Пътеката минава покрай входа на една от тях и след това навлиза в смесена гора и започва леко изкачване. Пътечката лъкатуши сред чудна борова гора и започва да пресича реката по различни дървени мостчета. Не след дълго се достига до скалния процеп откъдето се изливат водите на Киселчовския водопад.

В района се срещат различни видове диви животни.

Виж на картата: