Водопади в България

Водопад Куза скока, с. Поляците, община Дългопол

Снимки: Христо Свинаров, Slowlight.bgИнформация

Водопад "Куза скока" е красива 10-метрова каскада в Източна Стара планина. Не е често посещаван поради отдалечеността и нередовния си дебит - тече основно при пика на снеготопенето и силни дъждове.

Изходна точка за лесен достъп е село Поляците, община Дългопол, област Варна, като маршрутът отнема около час леко ходене. Малко след като се влезе в селото трябва да се отбиете наляво по черен път, който слиза покрай селскостопански постройки и води към местните ниви. За ориентир могат да ви служат два отчетливи хълма на Юг (фиг. 1 - А и В, виж снимките ), като целта ви е да стигнете до подножието на хълм А, откъдето тръгва ясна пътека към гората, която ще ви изведе в дерето малко под водопада.

След като слезете по пътя, малко след това в дясно се намират селскостопанските постройки (фиг. 2). След малко се минава по малък мост и отляво следват селските гробища (фиг. 3). Пътят продължава напред и  след около 700 метра се отбива наляво и пресича малко дере (фиг.4 и фиг. 5 ). След това навлиза в местните ниви, като от тук имате избор от няколко отклонения, за да стигнете подножието на хълм А (фиг. 6). Междувременно село Поляците остава зад вас на Север (фиг. 7). След плавно изкачване по пътищата обслужващи нивите ще стигнете до изходната точка, от където навлизате в гората и след мало се под водопада.